Šiemet vasarą sukanka 90 metų, kai Lietuvos lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas perskrido Atlanto vandenyną. Balandžio 3 dieną mūsų mokyklos 7-8 klasių mokiniai susirinko į renginį „Garsusis skrydis per Atlantą ir mįslių skrynelė‟, vykusį Senųjų Trakų bibliotekoje. Apibendrindami lietuvių kalbos dienas, gražiai pažymėjome šią Lietuvai svarbią ir įsimintiną istorinę dieną.
Renginį pradėjome legendine lietuvių dainininkės Nijolės Tallat-Kelpšaitės daina „Lituanica skrenda‟ ir bibliotekos vedėjos Agnieškos Uscilienės įžanginiu žodžiu. Mokiniai buvo parengę detalias pateiktis apie drąsių lakūnų gyvenimą, jų legendinį skrydį. 7 klasės mokinė Milana Stankevič pristatė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gyvenimą. 8 klasės mokinės Beata Baranovska ir Karina Stankevič supažindino su S. Dariaus ir S. Girėno nuopelnais ir siekiais, „Lituanicos” vardo kilme ir šio vardo suteikimo lėktuvui aplinkybėmis, džiaugsmingu lakūnų išlydėjimu iš Niujorko, su skaudžia visai Lietuvai tragedija, nusinešusia dviejų Lietuvos didvyrių gyvybes. Mokinės papasakojo apie greitai pasklidusias žinias po visą pasaulį, skelbusias apie lėktuvo katastrofą ir apie tai, kaip Lietuvos žmonės su didžiu gailesčiu ir ašaromis akyse sutiko į Lietuvą parskraidintus S. Dariaus ir S. Girėno kūnus.
Kad išgirsti faktai ir detalės išliktų ilgesniam laikui, mokiniai atliko užduotis, susijusias su aviacija, skrydžiais, Dariaus ir Girėno gyvenimu. Susirinkusiems teko pagalvoti ir pasamprotauti, kaip jie galėtų garsinti Lietuvą, kokių žino žmonių, kurie garsina Lietuvą pasaulyje. Po išgirstų žinių patikrinimo bibliotekos šeimininkė pravėrė mįslių skrynelę, iš kurios pabiro ir jau girdėtų, ir pirmąkart girdimų mįslių. Geriausiai ir greičiausiai užkoduotą mįslių prasmę iššifruoti pavyko 8 klasės mokinei Beatai Baranovskai, 7 klasės mokinėms Milanai Stankevič, Paulinai Naumovič ir Gretai Suchockajai. Jos buvo apdovanotos prizais. Tad dar kartą pasitvirtina seniai žinoma tiesa, kad stengtis visada verta ir pastangos bus įvertintos.
Laikas bibliotekoje neprailgo. Visai pravartu mokiniams buvo pakeisti įprastą erdvę. Visa tai patvirtino gerai ir greitai atliktos užduotys. Svarbiausia, kad šiandien turbūt visi ir labai aiškiai supratome, kad nevalia pamiršti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, kurie stengėsi išgarsinti Lietuvos vardą visame pasaulyje.
Agnieška Uscilienė,
Senųjų Trakų bibliotekos vyr. bibliotekininkė,
Daiva Daukševičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja