12 września, podczas lekcji wychowawczej, uczniowie klas 1 – 4 udali się na wspólną lekcję bezpieczeństwa ruchu drogowego, podczas której zostały omówione podstawowe zasady zachowania się na drogach oraz poprawne przejście przez jezdnię. A uczniowie klasy 1 – ej zostali nagrodzeni wspaniałymi upominkami, które ufundowała instytucja „Saugi pradžia”.