Prabėgo Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje pirmas pusmetis, 1 klasėje. Pirmokai jau pažino visas raides, tad mokiniai, kartu su auklėtoja, išsiruošė ieškoti stebuklingos vietos, kurioje raidžių gausa gimdo žodžius, žodžiai virsta sakiniais, o sakiniai pasakomis. Tomis, kuriose gėris nugali blogį, neapykanta bejėgė prieš meilę. Kas ieško, tas randa.

Šiandien pirmokams – magiška pažintis su biblioteka. Didelės, smalsios širdelės sėmė saujomis ir rijo akimis knygų lentynas, klausė bibliotekos vedėjos Agneškos pasakojimų apie galimybes čia būti, mokytis, domėtis, skaityti, žaisti ir netgi pailsėti. Pagamintas ir pirmas skirtukas, savo pirmai pasakai.

Tebūna tai magiškos ir stebuklingos, knygų skaitymo, kelionės pradžia.

DIANA TOMAŠEVIČ,

1 klasės auklėtoja