2 września w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego po raz kolejny odbyło się Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie – polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012 roku.

W kolejnych latach sięgano do najbardziej znanych utworów literatury polskiej. Akcja odbywa się w całej Polsce, jak również poza jej granicami.

W b.r. w czytaniu wzięli udział zarówno uczniowie, jak też nauczyciele naszej szkoły. Na początku imprezy zostało przeczytane przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym zachęca do współtworzenia akcji. Przedstawiona była historia akcji czytania, jak również historia powstania „Ballad i romansów”, które w tym roku były tą wybraną lekturą. Dlaczego właśnie te utwory? Ponieważ mija właśnie dwusetna rocznica wydania ich w Wilnie. Cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia.

Organizatorzy mają nadzieję, że takie wspólne czytanie zachęci młodzież do poznawania literatury polskiej, pogłębiania jej piękna i wartości, które są wieczne.

Irena Orłowa

Nauczycielka języka polskiego