11 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach po raz kolejny odbyło się Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie – polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu.
W kolejnych latach sięgano do najbardziej znanych utworów literatury polskiej. Akcja odbywa się w całej Polsce, jak również poza jej granicami.
W b.r. w czytaniu wzięli udział zarówno uczniowie, jak też nauczyciele naszej szkoły. Na początku imprezy zostało przeczytane przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym zachęca do współtworzenia akcji. Przedstawiona była historia akcji czytania, jak również historia powstania powieści „Nad Niemnem”, która w tym roku była tą wybraną lekturą. „Nad Niemnem” to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.
Organizatorzy mają nadzieję, że takie wspólne czytanie zachęci młodzież do poznawania literatury polskiej, pogłębiania jej piękna i wartości, które są wieczne.
Irena Orłowa
nauczycielka języka polskiego