Štai jau ir baigėsi trečioji nuotolinio mokymo(si) diena. Nuo ankstyvo pirmadienio ryto įvairiose socialinių tinklų platformose darbas tiesiog virte virė. Mokiniai ir mokytojai suskubo ieškoti vieni kitų. Ugdytiniai domėjosi kur, kas ir kaip vyks, kokiu būdu gaus užduotis, iki kada reiks jas atlikti. Tai savaime suprantama – juk mokiniams viskas rūpi, jie nerimauja.

         Mokyti nuotoliniu būdu mūsų mokykla pasirinko įvairias mokymosi aplinkas: elektroninį dienyną, „Eduka“, „Facebook“, „Ema“ ir kt. Mokyklos direktorius įsakymu skyrė informacinių technologijų vyr. mokytoją Renatą Šuscickają teikti konsultacijas mokytojams, mokiniams ir tėvams skaitmeninių technologijų parengimo ir naudojimo nuotoliniam ugdymui klausimais. Konsultacijas pasirengusios teikti logopedė, psichologė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Jų kontaktai yra pateikti mokyklos tinklalapyje, esančiame adresu http://www.sentrakumok.lt/

        Atsižvelgiant į mokyklos ir mokytojo pasirinkimą, ugdymo procesas arba jo dalis mūsų mokykloje yra ir bus vykdoma realiuoju laiku, kai tam tikru metu virtualioje erdvėje vyksta pamokos, kuriose dalyvauja ir mokytojas, ir mokiniai. Mokymas taip pat yra ir bus vykdomas ir nerealiuoju laiku, kai mokytojai pateikia mokomosios medžiagos paketą, o mokiniai pasirinktu metu mokosi. Jei mokiniui bus reikalinga konsultacija, mokytojas sutartu laiku teiks individualias konsultacijas. Aišku, netolimoje ateityje gali nutikti ir taip, kad mokytojo parengta mokomoji medžiaga bus atvežama mokiniui ir į namus. Tikrai ateityje gali būti ir individualių sprendimų atsižvelgiant į esamą situaciją.

         Su vyresnių klasių mokiniais nuotolinio mokymosi procesas vyksta gana sklandžiai, nes jie patys puikiai valdo informacines technologijas. Pradinių klasių mokinių tėvams iš vakaro arba anksti ryte išsiunčiame elektroninį laišką su dienos dienotvarke, kadangi vaikams reikia pagalbos atliekant kai kurias užduotis ar prisijungiant prie reikiamų programų. Taip pat turime omenyje, kiek vaikai laiko praleidžia prie kompiuterių ekranų, todėl skiriame užduočių, kurias

reikia atlikti nesinaudojant informacinėmis technologijomis. Tam reikalui pradinių klasių mokiniai naudoja vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, skaito papildomos grožinės literatūros kūrinius.  Atlikę darbus mokiniai juos siunčia visais įmanomais kanalais: el. paštu, Hangouts, Messendžeriu, Skype ir pan. Jaunesniųjų klasių mokiniams tokios operacijos per sudėtingos ir dar nelabai įkandamos, todėl tėčiai ir mamos vaikų darbelius siunčia mokytojams.

           Taigi, besibaigiant trečiajai virtualaus mokymo ir mokymosi dienai, mokytojai teigia, kad šios kelios dienos dar labiau suartino mokyklos bendruomenę. Buvo užmegztas ne vienas šiltas individualus mokytojo ir mokinio kontaktas. Mokytojai džiaugiasi, kad uždari ir nedrąsūs mokiniai socialiniuose tinkluose atsiskleidė, labai greitai ir noriai atliko užduotis. Kai kurie šių mokinių tapo tikrais mokytojų pagalbininkais – pasisiūlė ir sukūrė grupes skirtingiems mokomiesiems dalykams ir pakvietė prisijungti bendraklasius.

           Nepaisant visko, TĖVŲ, MOKINIŲ, MOKYTOJŲ susitelkimo, atsakomybės tikrai dar reikės. Tikimės, kad jau greitu laiku darbo trukdžiai ir nesklandumai bus pašalinti ir nuotolinis mokymas ir mokymasis vyks pakankamai sklandžiai.

 

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės

mokyklos informacija