Nors rugsėjis dar tik įpusėjo, mūsų mokykloje jau įvyko daug įdomių užsiėmimų ir renginių.

Rugsėjo 20 d. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos bendruomenę aplankė pusšimtis mokinių ir jų lydinčių mokytojų iš Visagino ir Kauno progimnazijų. Jau antri metai, kai minėtas mokyklas sieja gražūs bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai.

Dar 2018 metų pavasarį mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai ir mokytojai susirado daug gerų draugų Visagino „Gerosios vilties“ ir Kauno VDU ,,Atžalyno“ progimnazijose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Dronišinec iš Visagino parengė nuostabų projektą, į kurį įtraukė lietuvių, lenkų ir rusų tautų vaikus ir pedagogus.

Pirmasis projektas „Atverk širdelę šventei“ davė puikių rezultatų. Vaikai, lankantis įvairiuose Lietuvos regionuose, susipažino su papročiais ir tradicijomis, švenčiant kitų tautų, kito tikėjimo, kitų apeigų šventes.  

Šiemet dalyvaujame jau antrame Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės Kultūros projekte ,,Iš močiutės skrynios“, skatinančiame tautinių mažumų kultūrų plėtotę.

2019 m. pavasarį visų trijų švietimo įstaigų auklėtiniai susitiko Visagine, kur turėjo puikią galimybę susipažinti su įvairių tautų tradicijomis, šokiais ir dainomis. Šio unikalaus miesto, kuriame gyvena virš 40 skirtingų tautų, tautinių mažumų kolektyvai pristatė rusų, totorių, baltarusių, ukrainiečių programas, atspindinčias autentišką tautinę kultūrą.

Vos tik prasidėjus naujiems mokslo metams, pradėjome ruoštis susitikimui mūsų mokykloje. Labai norėjome pristatyti projekto dalyviams spalvingą, įvairiapusį, ir svarbiausia – gyvą lenkų folklorą.

Šiai progai pasikvietėme iš Lenkijos kalnų regiono studentų ansamblį „Skalni” (nuo lenk. žodžio skała, kuris reiškia uola). Ansamblis, kurio dalyviai – jaunimas, studijuojantis Krokuvos universitetuose, gyvuoja nuo 1952 metų. Muzika, šokiai ir dainos – parodo tradicijas, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Podhalės regiono kultūra yra unikali ir originali, tai yra Karpatų turtas. 

Kolektyvui pasirodžius scenoje, visi žiūrovai liko sužavėti Podhalės folkloru, judesio organiškumu, atlikimo energija bei šokių originalumu.

Temperamentingi šokiai, vaivorykštės spalvomis žėrintys autentiški kalniečių kostiumai, įvairaus charakterio liaudies dainos ir melodijos – visa tai yra gyva tradicija kalnų regiono kaimuose.

Už galimybę grožėtis puikiu ansamblio iš Lenkijos pasirodymu, dėkojame mokyklos draugui, laikraščio „Życie Zabierzowa” redaktoriui Jerzy Rajpolt, kuris organizavo kolektyvo pasirodymus Lietuvoje. Tai pat dėkojame ansamblio vadovui Józef Brzuchacz.

Dalelytę lenkų folkloro pristatė ir mūsų mokyklos dainų ir šokių ansamblis „Tęcza” (liet. „Vaivorykštė”), vadovaujamas muzikos mokytojos Lilijos Kieras. Pasipuošę tautiniais rūbais, vaikai šoko lenkų liaudies šokius ir dainavo linksmas dainas.

Taip pat turėjome progą pamatyti ir pasiklausyti Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijos mokinių atliekamų liaudies dainų, ratelių, grojimo dūdelėmis.  

Baigiantis renginiui, daug gražių žodžių ir linkėjimų tarė mokyklos direktorius Romuald Gžybovski, Trakų r. savivaldybės tarybos narė Teresa Solovjova ir Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič.

Gražiems prisiminimams, visų mokyklų mokiniai, mokytojai ir svečiai iš Lenkijos įsiamžino bendroje nuotraukoje. 

Džiaugiamės, kad įgyvendiname užsibrėžtus tikslus, kad mūsų mokykloje mokome gerbti ir puoselėti ne tik lenkų, bet ir kitų tautų, gyvenančių Lietuvoje ar užsienyje, kultūrą. Dalyvaujant tokio pobūdžio projektuose, mokiniai mokomi suprasti ir vertinti kitų tautų tradicijas. Po kiekvieno susitikimo Visagine, Kaune ar Senuosiuose Trakuose, mokiniai sukaupė naują žinių bagažą apie lietuvių, lenkų, rusų kultūras.

Tikimės, kad pasibaigus projektui, užmegzti ryšiai nenutrūks.  Stengsimės bendrauti ir bendradarbiauti ir ateityje. Juk draugų pamiršti negalima!

 Elvyra Lavrukaitienė,

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio

pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotr. Violetos Naumovič