Kaip ir kiekvienoje mokykloje, mūsų mokyklos mokiniai taip pat mokomi žmogaus saugos, kuri apima civilinės saugos, priešgaisrinės saugos bei saugaus eismo įgūdžių formavimą. Pagrindinis žmogaus saugos pamokų tikslas – suvokti žmogaus saugos svarbą ir saugaus elgesio principus bei tinkamai elgtis ir suteikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei.

Norėdami patobulinti žinias apie priešgaisrinę saugą, mūsų mokyklos 6 – os ir 8 – os klasių mokiniai kovo 21 dieną vyko į Vilniaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą. Mokiniai lankėsi priešgaisrinėje techninėje parodoje,  kurioje susipažino su Lietuvos priešgaisrine apsauga, jos raida bei gaisrų gesinimo technika. Ekskursiją vedė Romualdas Kazlauskas, priešgaisrinės saugos, prevencinės veiklos poskyrio vyriausiasis specialistas.

Prieš edukacinę pamoką ponas Romualdas papasakojo įvykį, įvykusį prieš 30 metų. 1989 m. kovo 20 d. įvykusioje didžiausioje Lietuvoje avarijoje „Azote“, žuvo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-osios komandos  ugniagesys, jų bendradarbis ir draugas  Henrik Narkevič.  Būtent tą pačią dieną, kai mes dalyvavome edukacinėje išvykoje buvo tos nelaimingos dienos minėjimas. Ponas Romualdas papasakojo mokiniams apie avarijos priežastį ir pasekmes. Tai didelio masto ekologinė katastrofa, kai sprogo izoterminė saugykla, iš jos rezervuaro išsiliejo apie 7,5 tūkst. tonų skysto amoniako. Jis pasklido aplink saugyklą, garavo ir po 3–5 minučių nuo atsitiktinių ugnies židinių užsidegė. Degantis amoniakas pasiekė nitrofoskos cechą. Užsidegė cechas, sandėlis, buitinės patalpos, kiti statiniai. Ponas Romualdas pasakė, kad ugniagesių darbas yra nesuplanuotas ir pasekmės galimos įvairios.
                Apžiūrėję parodą bei išklausę edukacinę pamoką mokiniai turėjo galimybę užduoti iš anksto namuose paruoštus klausimus. Vienas iš klausimų buvo karjeros planavimo. Vaikus domino, kokių gebėjimų reikia, norint dirbti ugniagesio darbą? Jie sužinojo, kad ugniagesiu gali būti fiziškai sveikas ir atsakingas žmogus. Be to, yra kviečiama tapti savanoriais ugniagesiais ir prisijungti prie Vilniaus ugniagesių bendruomenės. Mokiniai gavo ir namų užduotis: patikrinti ar jų namuose yra įrengtas dūmų detektorius, ar yra gesintuvas, ar namuose nėra priežasties, dėl kurios galėtų kilti netikėtas gaisras,  ar žino, kaip elgtis skambinant bendruoju pagalbos numeriu 112. Mokiniai žiūrėjo edukacinį filmą, iš kurio suprato, kad per labai trumpą laiką ugnies liepsna gali pavirsti didžiuliu gaisru.

Pastate, kuriame veikia priešgaisrinė techninė paroda, įsikūrusi viena iš septynių Vilniuje esančių gaisrininkų komandų, tad susipažinę su parodos ekspozicija mokiniai ekskursiją  pratęsė apžiūrėdami šiuolaikinius gaisrinius automobilius šalia esančiame 2-osios komandos garaže.  Mokiniams labai patiko pasimatuoti gaisrininkų drabužius, pakilti į mašiną, bendrauti su gaisrininkais bei išgirsti aliarmo signalą. Mokiniai suprato, kad mažiau nei per minutę ugniagesys turi būti apsirengęs ir pasiruošęs išvykti į nelaimingą atsitikimą.

Dėkojame Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos II – ai komandai už suteiktą galimybę dalyvauti netradicinėje edukacinėje pamokoje. Tai dar viena įdomi patirtis ir labai svarbi sritis, apie kurią turime žinoti. Dėkojame mokyklos vairuotojui ir mokinių tėveliams – Viktorijai Baranovskai ir Aleksandrui Pilieckiui už organizuotą transportą ir dalyvavimą kartu su mumis. Mokinius į edukacinę išvyką lydėjo anglų kalbos mokytoja Jūratė Repčikienė bei žmogaus saugos dalyko mokytoja Galina Grinevič. Dėkojame pagrindiniam, šios turiningos dienos organizatoriui, mūsų mokyklos priešmokyklinio ugdymo ugdytinio tėveliui, Albertui Fominov, kuris yra šios priešgaisrinės komandos skyrininku ir ilgametis gelbėtojas ugniagesys.

 Tikimės, kad tokios netradicinės pamokos didins mokinių pasitikėjimą savimi, skatins naudotis sukaupta patirtimi, motyvuos išsiugdyti gebėjimus, svarbius profesinei karjerai. 


Galina Grinevič

2019 – 03 – 21d.