Dzień 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego, mimo zachowania odpowiednich rygorów, minął w niezwykle przyjaznej atmosferze. Podczas pierwszej lekcji wychowawczej uczniowie i rodzice byli dokładnie zapoznani z zasadami zachowania się podczas lekcji i przerw, poznali rozkład lekcji i, oczywiście, dzielili się wrażeniami o minionym lecie.

Podczas uroczystego apelu wszystkich zebranych przywitał dyrektor szkoły Pan Romuald Grzybowski. Przypominając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, życzył udanego roku. Ksiądz wikariusz Bazyliki p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach Rimas Kalmatawiczius pobłogosławił całą społeczność szkolną oraz poświęcił plecaki, które tradycyjnie zostały ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyprawki zostały przekazane do szkoły za pośrednictwem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom życzymy pomyślnego roku szkolnego.