Każda rodzina ma swoją historię, którą warto potraktować jak swego rodzaju skarb przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Dziecko wychowywane w duchu tradycji rodzinnych, zawsze będzie traktować ten temat osobiście i z szacunkiem. Odkrywanie historii rodzinnej może polegać na słuchaniu opowieści rodziców i dziadków, oglądaniu rodzinnych albumów ze zdjęciami, pielęgnowaniu wspomnień. Jednym z trudniejszych, lecz niezwykle interesującym, sposobem jest sporządzienie drzewa genealogicznego.
                      Zadanie to może okazać się trudne, ale jednocześnie ciekawe i twórcze. Dziecko ma w ten sposób szansę na poznanie wielu interesujących faktów na temat rodziny – skąd pochodzi, jak jest lub była liczna, czy któryś z krewnych jest lub był kimś znanym, zasłużonym i wiele innych.

Odkrywając historię każdej rodziny w grupie kształcenia przedszkolnego były wykonane drzewa genealogiczne. Każda rodzina według własnego pomysłu przedstawiła korzenie własnej rodziny. To była wspaniała lekcja historii, tradycji, doskonała zabawa i jednocześnie przygoda dla naszego dziecka. Cieszy, że każdy wykazał się i nie był obojętny. Wykonanie drzewa genealogicznego to nie tylko zebranie informacji. To cały proces, w którym dziecko staje się bardziej świadome siebie samego oraz swojego miejsca w rodzinie. Dziękujemy rodzicom.W grupie mamy wystawę prac, które zachowamy na pamiątkę.

Oczywiście, dowodem wzmocnienia więzi z rodziną, sposobu wyrażenia uczuć i szacunku do osób starszych w szkole odbyła się impreza z okazji Święta Babci i Dziadka. Z tej okazji wnuczęta miały możliwość zaśpiewać, zatańczyć i złożyć najserdeczniejsze życzenia, a przy wspólnej herbacie dziadkowie mogli opowiedzieć ciekawe momenty swego życia.

                      Wychowawczyni Galina Gryniewicz