Birželio17 d. 5-8 klasių mokiniai susibūrė į grupes ir kolektyviai atliko  projektinį darbą. Pirmiausia sudarė tiriamos vietovės žemėlapį, po to surinko kerpių kolekcijas, kurios yra oro taršos indikatoriai. Mokiniai tyrė Senųjų Trakų aplinkinių medžių oro kokybę kerpių metodu. Kerpės neturi šaknų, todėl visu gniužulo paviršiumi siurbia ne tik lietaus vandenį ir rasos drėgmę, bet kartu sugeria ir teršalus. Kerpės ypač jautrios sieros dioksidui, kuris ilgainiui virsta sulfitine rūgštimi.

Nustatyta, kad prie geležinkelio kelio oro tarša buvo vidutinė – vyravo žiauberiškosios, gausiau buvo ir lapiškųjų kerpių (sieninė geltonkerpė, putlusis plynkežis). Prie bažnyčios oro tarša buvo mažiausia. Vyravo lapiškosios (vagotasis kežas) ir žiauberiškosios (rašytinis brėžis), pasitaikė viena kita krūmiškoji kerpė (sodinė briedragė).

Išsiaiškinta, kad dauguma mokinių gyvena švarioje aplinkoje ir kvėpuoja mažai užterštu oru. Įgytas žinias mokiniai pritaikys rinkdamiesi vietas poilsiui, papasakos kitiems mokiniams ir Senųjų Trakų gyventojams. Mums visiems svarbu kvėpuoti švariu oru!

ELVYRA AJAUSKAITĖ,

biologijos mokytoja