Žmogaus saugos pamokų ugdymo tikslas – sudaryti mokiniams sąlygas įgyti žmogaus įvairiapusės saugos ir asmeninės kompetencijos pagrindus. Pamokų metu siekiama, kad mokiniai išsiugdytų saugos kultūrą propaguojančias vertybines nuostatas ir atsakingą elgesį, aktyviai rūpintųsi savo ir kitų saugiu gyvenimu.

Žmogaus saugos vienas iš ugdymo uždavinių yra suvokti šio dalyko svarbą, psichologiškai pasirengti tinkamai elgtis pavojingose situacijose bei suteikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei.

Uždaviniams pasiekti buvo organizuojamas pirmosios pagalbos praktinis užsiėmimas. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Jolanta Garbotovič ir žmogaus saugą dėstanti Galina Grinevič organizavo mokiniams praktinius užsiėmimus, kurių tikslas – išmokti suteikti pirmąją pagalbą. Aptarėme galimas nelaimes, veiksmus ir elgesį įvairių nelaimingų situacijų metu. Mokiniai atliko gaivinimo, pagalbos užspringus teikimo ir kitus praktinius veiksmus. Medikė profesionaliai paaiškino, kaip suteikti pirmąją pagalbą įvairiais atvėjais. Užsiėmimas buvo turiningas, sužinojome, kaip tinkamai atlikti pradinį gaivinimą, sustojus širdžiai ar nutikus priepuoliui.

Kiekvienas iš mūsų gali susidurti su įvairiausiomis netikėtomis situacijomis, todėl labai svarbu turėti tinkamą informaciją ir praktinį pasirengimą. Tikimės, kad tokie praktiniai užsiėmimai suteiks galimybę jaustis drąsiai ir užtikrintai reikalingoje situacijoje.

GALINA GRINEVIČ,

žmogaus saugą dėstanti mokytoja