Coraz mniej kartek w tegorocznym kalendarzu, a to tylko oznacza, że już niedługo będziemy witać Nowy 2020 Rok.

Bieżący 2019 rok przyniósł Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach wiele sukcesów i wspaniałych wrażeń. Był to rok wyjątkowy – obfitujący w wiele wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych.

Nasza szkoła tętni życiem: organizujemy i uczestniczymy w wielu imprezach okolicznościowych, konkursach przedmiotowych, w działalności o charakterze kulturalnym. Realizujemy też liczne projekty edukacyjne.

Jako polska szkoła w Starych Trokach już od dwóch lat współpracujemy z rosyjskim Progimnazjum „Gerosios vilties“ w Wisagini (inicjatorzy projektu) oraz z litewskim Progimnazjum Uniwersytetu Witolda Wielkiego „Atžalynas“ w Kownie (partnerzy projektu). Urzeczywistniliśmy dwa projekty, finansowane przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy: „Otwórz serduszko na święta” i „Z kuferka babci”.

Projekty przyniosły wspaniałe rezultaty. Dzieci, odwiedzając różne regiony Litwy, poznały tradycje, zwyczaje, obrzędy obchodzonych świąt innych narodów, mających wspólne lub inne wyznania. Spotkania, które odbywały się w każdej ze szkół, miały bogate programy artystyczne. Uczestnicy mieli możliwość poznać piękny element folkloru, jakim są stroje ludowe trzech narodów: Polaków, Litwinów i Rosjan. Osiągnęli też jeden z najważniejszych celów, którym było pogłębianie wzajemnego zrozumienia, szacunku i tolerancji pomiędzy mieszkającymi na Litwie narodami.

6 grudnia, na zaproszenie Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy, uczestniczyliśmy w pięknej imprezie dla dzieci i młodzieży „Ja jestem Litwą”, która odbyła się w Szkole Muzycznej im. Balysa Dvarionasa w Wilnie. Tu miało miejsce uroczyste podsumowanie realizowanych projektów. W spotkaniu udział wzięli uczniowie z 30 szkół Wilna, Kowna, Wisagini, Solecznik, Święcian, z rejonów trockiego, wyłkowiskiego i innych.

Nasi uczniowie wraz z nauczycielkami Renatą Szuscicką i Elwirą Lavrukaitienė uczestniczyli w imprezie jako wykonawcy dwóch projektów: „Otwórz bramę” (projekt 5-9 klas ze Szkołą Podstawową w Wirbalisie) i „Z kuferka babci” (projekt 1-4 klas z Progimnazjum „Gerosios vilties” w Wisaginie i z Progimnazjum Uniwersytetu Witolda Wielkiego „Atžalynas“ w Kownie).

Jesteśmy dumni, że działalność projektowa uczniów klas początkowych naszej szkoły była wysoko oceniona przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy. Szkolny zespół „Tęcza”, kierowany przez Lilię Kieras, miał ogromny zaszczyt wystąpić na scenie Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionasa podczas zakończeniowego święta. Ubrane w polskie stroje ludowe, dziewczynki przedstawiły taniec „Klepany”. Uczniowie z partnerskich szkół tańczyli i śpiewali przedstawiając kulturę rosyjską, litewską, tatarską i ukraińską. Na zakończenie występu dzieci ze wszystkich trzech placówek zatańczyły litewski taniec ludowy „Ciceliukė marceliukė”. Wspólny taniec połączył nasze dzieci więzią przyjaźni i zgody, niezależnie od narodowości.

Impreza się kończyła wręczeniem przez Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy Vidę Montvydaitė podziękowań za wyjątkowe pomysły i prace wszystkim szkołom, realizującym wielokulturowe projekty.

Bardzo się cieszymy z nawiązanych kontaktów i współpracy ze szkołami. Zbudowaliśmy mosty przyjaźni, które dały możliwość zapoznania się z przeszłością, folklorem, tradycjami świąt rodzinnych i kalendarzowych, muzyką, śpiewem oraz tańcem naszych przodków.

 

 

Elwira Lavrukaitienė,

wicedyrektor Szkoły Podstawowej

im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach,

koordynator projektu „Z kuferka babci”