Od 12 do 14 października w klasie 4-ej odbył się mini projekt pt. „Jestem architektem”, który został powiązany z tematami niektórych zajęć. Celem tego pomysłu było szersze zapoznanie się z tematem powstawania miast oraz pogłębienie wiedzy otrzymanej podczas lekcji.

A więc mali architekci na lekcji poznania świata powinni byli sporządzić ze starych czasopism aplikację wyobrażonego przez siebie miasta. Na lekcji języka polskiego uczniowie za pomocą słowników wyjaśniali znaczenia wyrazów powiązanych z powstawaniem miast, a zadaniem matematycznym było obliczenie obwodu i pola wykonanego plakatu, nazywanie figur geometrycznych, znajdujących się na plakacie, mierzenie promieni kół itp.

Punktem kulminacyjnym tego projektu był wyjazd do Wilna, do parku torów kolejowych, podczas którego uczniowie klasy 4-ej poszerzyli wiedzę o środkach transportu i komunikacji między miastami. Architekci przybyli na interesujące miejsce o 12.40 godz. w pobliżu dworca kolejowego. W autentycznej przestrzeni uczniowie obejrzeli zabytkowy tabor: parowozy, wagony, cysterny oraz urządzenia służące do utrzymania kolei. Podczas zwiedzania uczniom towarzyszył romantyczny nastrój, historyczne emocje oraz spełnienie podróżnych marzeń.

Eleonora Pawłowska,

wychowawczyni 4 klasy