Słoneczny 24 maja w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach po raz kolejny przywitał aż 32 uczniów z rej. trockiego. Dzieci 1-4 klas z polskich szkół z Landwarowa, Trok, Połuknia i Starych Trok, zasiadły w ławkach i wykazały swoje zdolności, biorąc udział w Rejonowym Konkursie Kaligrafii „Złote Piórko”. Głównym celem konkursu było rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem, doskonalenie proporcjonalnego i estetycznego pisma, uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego, rozwijanie zdolności uczniów.
Na początku spotkania, uczestników i dzieciom towarzyszących Pań przywitała wicedyrektor szkoły Elwira Lavrukaitienė, a wiązankę muzyczną, którą przyszykowała nauczycielka muzyki Lilia Kieras, reprezentowała uczennica 2 klasy Sabina Lavrukaitytė oraz uczeń 3 klasy Ernest Palewicz.
Po napisaniu prac, dzieci cieszyły się słodkim poczęstunkiem, słuchały śpiewu uczennicy 9 klasy Anny Baranowskiej oraz miały okazję posłuchać gry na gitarach basowej i akustycznej w wykonaniu dyrektora szkoły Romualda Grzybowskiego oraz ucznia 10 klasy Dominika Kieras.
Komisja konkursowa, której przewodniczyła polonistka naszej szkoły, Irena Orłowa, zasiadła zaś do sprawdzenia i ocenienia prac. Warto przyznać, że dzieci piszą bardzo starannie, więc wyłonienie zwycięzców nie było łatwym zadaniem. Ogromną radość odczuły dziś aż dwie nasze uczennice. Prace dziewczynek z 2 klasy, Joany Baranowskiej i Auksės Bedulskiej zachwyciły komisję. Joana cieszyła się zdobytym 1 miejscem. Auksės praca była nagrodzona dyplomem wyróżnienia. Piękne książki dla zwycięzców ufundowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
„Złote Piórko” żegna wszystkich do kolejnych spotkań!
Organizatorzy konkursu:
Diana Tomaszewicz i Elwira Lavrukaitienė,
nauczycielki Szkoły Podstawowej
im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach