Minėdama 1991-ųjų metų sausio įvykius, mūsų mokyklos bendruomenė kasmet organizuoja įvairias atminimo veiklas. Šios dienos simboliu tapusi neužmirštuolė ir mokyklos bendruomenės organizuotos veiklos kvietė prisiminti prabėgusius įvykius ir niekada nepamiršti, ką ši laisvė mums reiškia. Neužmirštuolės žiedas – gražus ir iki skausmo prasmingas. Šiame simboliniame žiede slypi tiek daug: pagerbiame ir prisimename tuos, kurie kovojo už laisvę.

           Sausio 13-oji sutelkia, suburia ir skatina bendradarbiauti visą mokyklos bendruomenę. Istorijos, lietuvių kalbos mokytojų iniciatyva mokiniams buvo vedamos integruotos pamokos, kurių metu buvo pateikta nemažai išsamios ir žodinės, ir vaizdinės medžiagos. Su mokiniais buvo diskutuojama – kiekvienas dalijosi jam žinoma informacija apie to laikmečio įvykius. Sausio 12 d. kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės narės organizavo minėjimą. Per 6 pamoką visa mokyklos bendruomenė susirinko į iškilmių vietą. Visas veiklas kuravo metodinės grupės pirmininkė Agnieška Naimavičienė. Technologijų ir dailės mokytoja Božena Lavrukevič iškilmėms parengė atminimo stendą „Žuvusieji už Lietuvos laisvę”, kuris papuošė mokyklos fojė. Iš pradinių ir vyresniųjų klasių mokinių lūpų skambėjo prasmingos eilės, minėjimo vedėjai, 8 ir 10 klasės mokiniai, suteikė informaciją apie kiekvieną žuvusį žmogų. Tylos minute susikibę už rankų pagerbėme kruvinų 1991 m. sausio 13-osios įvykių didvyrius. Renginio metu dar kartą prisiminėme visas žuvusiųjų, kurie po mirties apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju Kryžiumi, pavardes: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.

               Sausio 10-12 d. vyresnių klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė dokumentinį filmą „Laisvės trajektorijos“. Pradinių ir 5-8 klasių mokinių širdis nepaprastai sujaudino Vytauto Landsbergio pasaka „Sausio sniegenos”. Tą baisiąją naktį Loreta bėgo į aikštę prie bokšto, kur žmonės stovėjo susikibę rankomis ir dainavo. O ant jų važiavo geležiniai tankai, šaudė iš patrankų, šautuvų buožėmis daužė, liepsnomis degino. Bet stovintys žmonės vis tiek nesitraukė, nes čia – jų tėvynė! „Parblokšta Loreta atsidūrė po geležiniais ratais. Tie dar ir su geležiniais vikšrais pervažiavo ją nuo kojų iki širdies… Loreta ligoninėje mirė, o sniegas didelėje mirties aikštėje liko aptaškytas krauju. Ten suskrido labai daug sniegenų. Visos, kurios buvo Vilniuje ir Lietuvoje tą žiemą, kai iškrito sniegas ir apsitaškė krauju. Ir sniegenos, graudžiai čiulbėdamos, lyg melstųsi už Loretą, stumdėsi toje aikštėje, toje pačioje vietoje, tarp gilių vėžių sniege, kuris tapo raudonas, ir visos išsikruvino plunksnele… Praėjo daug metų. Žmonės pamėgo tuos žiemos paukštelius, buvo net pradėję juos vadinti loretomis… Daug kas pamirštama, ištirpsta lyg sniegas pavasarį. Ištirpo ir kruvinas tos žiemos, tos nakties sniegas. Bet paukšteliai nepamiršta. Kiek jau laiko praėjo, o sniegenos kasmet sausio tryliktąją kažkaip kitaip, kitokiais balsais pačiulba, aikštėse susitinka ir niekur neskuba. Jos prisimena Loretą…“   Pradinių klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Renatos Matickienės, susiskirstę į grupeles, piešė plakatus, skirtus Laisvės gynėjų dienai bei dalijosi mintimis apie laisvę. „Kas yra laisvė, ką mums reiškia laisvė, kodėl svarbu būti laisviems?” – į šiuos ir kitus klausimus bandė atsakyti pradinukai.

          Sausio 13-ąją, 8.00 val. mūsų mokyklos bendruomenė prisijungė prie kasmetinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija” ir jau ne pirmus metus vieningai su visomis Lietuvos mokyklomis paminėjo Sausio 13-osios tragediją. Šį rytą mokyklos languose buvo uždegtos žvakutės. Mokytojai per pirmą pamoką mokiniams pasakojo apie dramatiškas 1991 m. sausio dienas, kai Lietuvos visuomenė, vienijama aukštesnių tikslų ir idėjų, apgynė savo nepriklausomybę. Mažiausieji mūsų bendruomenės nariai, priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtiniai, vadovaujami Galinos Grinevič, savo jausmus ir mintis, įsivaizduojamus įvykius išreiškė labai gražiais ir spalvingais darbeliais bei piešinukais, kuriuose pavaizdavo beginklius Lietuvos laisvės gynėjus, ginkluotus Sovietų Sąjungos karius, tankus,  televizijos bokštą, apjuostą gyva žmonių grandine. Jų piešinukai papuošė priešmokyklinės ugdymo grupės erdves. Priešmokyklinės grupės vaikučiai sausio 13–osios išvakarėse savarankiškai pagamino žvakides, kurias 8.00 valandą ryto uždegė ant palangių savo grupėje. Žvakidės papuoštos trispalvės vėliavos spalvomis. Ant kiekvienos žvakidės puikuojasi neužmirštuolės žiedas. Vaikai žiūrėjo filmuotą medžiagą bei klausėsi istorijos faktų apie sausio 13–osios įvykius.

          Tikimės, kad ši auganti karta bus vieninga, mylės Lietuvą ir didžiuosis būdama savo Tėvynės dalimi. Žiemą pražydusios neužmirštuolės, žvakių teikiama ramybė ir yra atmintis apie to laikotarpio įvykius. Kadangi kiekvienam ši data paliko gilų  įspaustą ir išjaustą  pėdsaką, detales  beliko savo širdyse sudėlioti į visumą. Dėkojame visiems, padėjusiems ir  dalyvavusiems įvairiose veikose.

Kalbų ir socialinių mokslų

metodinės grupės informacija