Pilietiškumas mūsų mokykloje – ne tik skambus žodis, nes mes ugdome jaunąją kartą, skiepydami tautiškumo ir pilietiškumo principus. Tą rodo Sausio 13-ajai paminėti skirtos veiklos, kurias organizuojame kiekvienais mokslo metais. Mūsų mokyklos bendruomenė kasmet prisijungia prie jau ne pirmus metus Lietuvoje vykstančios pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Žvarbų sausio 11-osios rytą mokyklos languose sužibo žvakelės, simbolizuojančios apgintos laisvės šviesą, gyvybę, vienybę, atmintį ir susikaupimą.

Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Daukševičienė vedė netradicines pamokas 7, 8, 10 kl. mokiniams. Kokia Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos reikšmė, kodėl taip brangios žuvusiųjų aukos – apie tai kalbėjo mokytoja su mokiniais, iliustruodama savo pokalbį istorine dokumentine medžiaga. Mokiniai žiūrėjo dokumentinį filmą „1991 sausio 13-ąją prisimenant“, pasidalino savo žiniomis, kurias įgijo pamokose, sužinojo iš tėvų ar istorijos mokytojo pasakojimų. Tokios istorinės atminties pažadinimo pamokos yra nepaprastai vertingos. Tik prisimindami ir gerbdami praeitį, kuriame Lietuvos ateitį, mokomės atsakomybės. Netradicinių pamokų metu mokiniai turėjo galimybę dar kartą apmąstyti lietuvių tautos nueitą kovos už nepriklausomybę kelią, pagalvoti, ar pakankamai branginama krauju iškovota laisvė, ar kartais, nevertindami galimybės gyventi laisvoje šalyje, nepaniekiname žuvusiųjų už ją atminimo.

Mūsų mokiniai gimė atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje, todėl norėtųsi, kad 1991 m. Sausio 13-osios atmintis giliai įsirėžtų į jų protą ir sąžinę, išliktų kaip skaudi, bet labai iškalbinga pamoka, padedanti giliai suvokti žodžių LAISVĖ, LIETUVA, TĖVYNĖ prasmę. Atkurtos valstybės šimtmečio akivaizdoje Sausio 13-oji yra puiki proga palinkėti: „Būkime verti mums iškovotos laisvės!”

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja