Auksaspalvis spalis į mūsų kasdienybę atnešė įvairių veiklų ir nepaprastai patrauklią tarptautinio bibliotekų mėnesio temą. Pasirodo, kad gydytis galima ne tik vaistais. Modernėjančiame pasaulyje taikomos įvairios terapijos: vandens, muzikos, spalvų. Ne menkesnę vietą užima ir biblioterapija – gydymas knygomis. Tad šiemet buvome pakviesti susimąstyti apie knygų, skaitymo, mokyklų bibliotekų bei geros sveikatos ir savijautos ryšį.

Spalio mėnesį per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas vyko 5, 6, 9, 10 kl. mokinių privalomosios grožinės literatūros kūrinių atsiskaitymas, diskusijos apie knygų skaitymo svarbą ir naudą. Mokiniai vieni kitiems papasakojo apie savo pasirinktą ir perskaitytą knygą, kuri galbūt kažkam bent iš dalies padėjo atrasti pralaimėjimo kartėlį, pagauti sėkmę, nenuskęsti liūdesio jūroje, įžiūrėti vilties kibirkštėlę. Juk kiekviena perskaityta knyga ir yra tas pokyčių katalizatorius, kuris pažadina svajones, norą pažinti, pamatyti ar net išgyventi nepaprastus herojų nuotykius, bebaimių keliautojų potyrius, aprašytus knygose. Su penktokėliais vykdėme garsinius skaitymus. Skaitėme visi. Ir tie, kuriems tai sekasi geriau, ir tie, kuriems sekasi sunkiau. Mokiniai sužinojo paprastučių istorijų, išsiaiškino daug naujų žodžių. 5 kl. mokiniai, pasitelkę į pagalbą savo meninius gebėjimus, taip pat kūrė knygelės viršelį, piešė knygų herojus. Smagu buvo visiems pasvajoti apie tai, kaip pasielgtų, atsidūrę savo mėgstamo herojaus vietoje. Su įvairių klasių mokiniais kalbėjome apie popierines, elektronines ir garsines knygas, jų skirtumus.

             Vyresniųjų klasių mokiniai rašė rašinius „Ar galiu knygą pavadinti savo draugu ir patarėju?” Savo darbuose ugdytiniai pasidalijo mintimis apie perskaitytą knygą, kuri paliko neišdildomą įspūdį. Džiugu, kad nei vienas mokinys nesumenkino knygos vertės, jos įtakos besiformuojančiam žmogui. Skaitant rašinius buvo įdomios kiekvieno mokinio emocijos: „Knyga – geriausia žmogaus draugė, kuri nepalieka, išklauso, neišduoda”, „Nuo seniausių laikų knyga artima žmogui kaip draugė, kurios puslapiai visuomet išlikdavo atviri sunkiais momentais, ir geriausia patarėja, kurios baltuose puslapiuose žmogus ieškojo išminties ir visuomet ją atrasdavo”, „Turbūt niekas nepaneigs, kad visos perskaitytos knygos kažką palieka mūsų širdyse”. 6, 9, 10 kl. mokiniai atliko teksto suvokimo užduotis. Čia teko daugiau pamąstyti, „palaužyti galvas”. Kai perskaitėme amerikiečių rašytojos L. Lauri kūrinio „Siuntėjas” ištrauką, dešimtokė Klaudija ištarė: „Tekstas trumpas, bet nelengvas…” Tai buvo ypatingos pamokos, nes jose mokiniai įgijo ne tik dalykinių žinių, bet ir gyvenimiškos patirties. Spalio mėnesį Senųjų Trakų vyr. bibliotekininkės Agnieškos Uscilienės iniciatyva mūsų mokyklos 7-10 kl. mokiniai buvo pakviesti į du susitikimus su rašytojais Tomu Dirgėla ir Vytautu Kandrotu.

        Visa ko pradžia yra mūsų mintys. Kad pakiltume aukštai, reikia drąsiai svajoti, kad pasiektume tikslą, reikia tikėti savimi. Ir to karšto tikėjimo, kad mūsų svajonės gali išsipildyti, galime rasti ne vienoje knygoje. Manau, kad bent trumpam išlaisvinome savo vaizduotę ir pasitikome pokyčius savyje ir aplink save. Džiugu, kad spalis atnešė daug naujų atradimų ir gražių sumanymų.

 

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja