Šių metų vasario 24-26 dienomis Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo sportinėje žiemos parodoje.
Parodos tikslas buvo paskatinti mokinius kuo daugiau laiko praleisti lauke ir didinti fizinį aktyvumą.
Mokiniai fizinio ugdymo pamokos metu ėjo į lauką ir lipdė iš sniego kūrinius, susijusius su sportu.
Fizinio ugdymo mokytojo M. Pavlovskio komentarai po parodos:
„Likau nustebęs mokinių vaizduote ir atsidavimu darbui“;
„Valstybėje paskelbtas karantinas bei nuotolinis ugdymas skatina mus, fizinio ugdymo mokytojus, pažvelgti į ugdymo(si) užduotis naujai ir kūrybiškai bei būti lankstesniems darbe“.
Marek Pavlovski,
fizinio ugdymo mokytojas