Kai vieno direkcinio pasitarimo metu mūsų mokyklos direktorius Romuald Gžybovski paragino mus imtis rajoninių projektų rašymo veiklos, gal tuomet kiek ir skeptiškai buvome nusiteikę, o ir darbų visi gana nemažai turėjome. Bet… visus darbus nustūmėme į šalį ir, taikydami grupinio darbo metodą, ėmėmės rajoninių neformaliojo vaikų švietimo projektų rašymo.

Visų 3 metodinių grupių (priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų; gamtos, tiksliųjų mokslų, meninio ir technologinio) nariai dalyvavo rajoninių projektų konkurse. Šiam konkursui buvo pateikti 24 projektai iš įvairių ugdymo institucijų.

           Džiaugiamės, kad visiems 3 projektams („Pažinkime Lietuvos gamtą”, „Gyvosios pilietiškumo pamokos”, „Eksperimentinė-tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme”) buvo skirtas finansavimas. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinė grupė yra numačiusi įdomių ir prasmingų veiklų mokiniams. Gamtos, tiksliųjų mokslų, meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės mokytojai atsižvelgdami į gamtamokslinių mokslų svarbą ir į tai, kad ugdymo procesas taptų patrauklesnis mokiniams, nusprendė iš projektinių lėšų įsigyti įvairių metodinių priemonių. O mes, kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės narės, vadovaujamos istorijos vyr. mokytojos Agnieškos Elžbietos Naimavičienės, neformaliojo vaikų švietimo projekto vadovės, iniciatyva su mokiniais vyksime į edukacinius užsiėmimus, kurie vyks Kaune ir Vilniuje. Net neabejojame, kad būsimos edukacinės programos tikrai prisidės prie mūsų mokinių pilietiškumo ugdymo. Ir dar esame numatę savanoriavimą Užutrakio dvaro parke, kuriame tikrai reikia visų mūsų darbščių rankų, padėsiančių augalams ir krūmams pasiruošti žiemai.

Labai viliamės, kad Covid-19 nepakoreguos prasmingų planų mūsų nenaudai ir lapkričio bei gruodžio mėnesį įgyvendinsime savo ketinimus. O jeigu nutiktų ir priešingai, tai labai nenusimintumėme.

.

 

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės

grupės informacija