W celu realizowania programu edukacji zawodowej nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach organizują spotkania dla uczniów z przedstawicielami różnych zawodów. Takie spotkanie odbyli uczniowie 8- 10 klas naszej szkoły ze znanym w rejonie trockim rolnikiem panem Zenonem Baranowskim, który przez wiele lat pomagał przy pracach rolniczych swemu ojcu. Później zaś, całkowicie przejął po nim rodzinny interes. W sposób atrakcyjny i bardzo dostępny opowiedział o swoim, jakże niełatwym, zawodzie. Przedstawił wiele zagadnień dotyczących cech charakteru niezbędnych przy pracy na roli, kultur, uprawianych na ziemiach rejonu trockiego, miejscach i sposobie realizacji plonu. Mówił też o problemach związanych z uprawą roli i współpracy z różnymi instytucjami, do których można się zwrócić o pomoc. Pan Zenon szczególną uwagę zwrócił na to, że żadna praca nie będzie uciążliwa, jeżeli lubimy to, co robimy. Jesteśmy wdzięczni Panu Zenonowi za interesujący wykład, naświetlenie szczegółów pracy rolnika.
Irena Orłowa
wychowawczyni 10 kl.