2 września 2019 roku podwórko oraz mury Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach wypełniły się gwarem uczniów. Rozpoczynali, bowiem, nowy rok szkolny. Uczniowie zebrali się w klasach na spotkanie z przyjaciółmi oraz wychowawcami. Rozpoczynała się pierwsza lekcja wychowawcza.

Społeczność szkolna ma wieloletnie tradycje, kultywowaniu których udziela bardzo wiele uwagi. Dlatego wszyscy jak jeden wzięli udział we Mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Benedykta w Starych Trokach. Mszę św. celebrował ksiądz Rimas Kałmatawiczius.

Był piękny jesienny poranek, więc wszyscy – uczniowie, nauczyciele i rodzice – po mszy zebrali się na uroczysty apel w podwórku szkolnym.

Wzruszającą chwilą podczas apelu było odegranie hymnu państwowego oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego. W tym roku zaszczyt niesienia sztandaru szkolnego przypadł uczennicy 8 klasy Karolinie Prokopjewej oraz uczniom 9 klasy Karolinie Pawlukiewicz i Łukaszowi Jarmałowiczowi.

Najstarsi uczniowie wprowadzili naszych najmłodszych kolegów – uczniów 1-ej klasy – na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W uroczystej akademii wzięła udział pani Maria Pucz – wicemer samorządu rejonu trockiego, prezes trockiego Oddziału AWPL-ZCHR oraz pani Anna Ingielewicz – starosta gminy Stare Troki. Złożyły serdeczne życzenia powodzenia w nowym roku szkolnym całej społeczności.
Także słowo zabrał dyrektor szkoły pan Romuald Grzybowski. Życzył uczniom, rodzicom i nauczycielom wytrwałości, jedności, by dbali o dobre imię szkoły, współpracowali dla dobra wspólnego. Później każdemu pierwszoklasiście wręczył plecak szkolny z całym wyposażeniem. Od wielu lat znaczną pomocą rodzicom pierwszoklasistów są wyprawki ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Plecaki zostały przekazane do szkół za pośrednictwem Stowarzyszenia „Macierz Szkolna“ na Litwie. Pierwszacy, natomiast, recytowali wiersze o szkole i minionym lecie.

Prowadzące uroczystości – Klaudia Łaurukaititie i Justyna Baranowska – życzyły uczniom, by energię powakacyjną skierowali na naukę, udział w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych; nauczycielom – owocnej współpracy z rodzicami i uczniami, by osiągali sukcesy w życiu zawodowym; rodzicom, zaś, wytrwałości, wyrozumiałości oraz pociechy z własnych dzieci. Po apelu wszyscy zostali zaproszeni przez dyrektora szkoły na słodki poczęstunek.
Nowy rok szkolny się rozpoczął! Oby był bogaty w wydarzenia, owocny w osiągnięcia, pełen pracy, lecz też, by zaobfitował w wyjazdy, wycieczki i inne miłe chwile!


Irena Orłowa
nauczyciel metodyk języka polskiego