W piątek, 26 maja w naszej szkole witaliśmy gości z Polski – delegację Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie na czele z prezesem Wiesławem Pietrzakiem.
Ścisła i przyjazna współpraca z Węgorzewem została nawiązana poprzez miejscowy zespół „Stare Troki” przed rokiem, a już w grudniu 2022 r. zespolanki uczestniczyły w XXII spotkaniu „Wigilia Polonijna”.
Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Romuald Grzybowski, szkolny zespół ludowy „Tęcza”, zespół „Stare Troki”, cała wspólnota szkolna oraz mieszkańcy Starych Trok.
Dzieci z zespołu „Tęcza”, pod kierownictwem nauczycielki muzyki Lilii Kieras zaprezentowały krótki program artystyczny, a zaraz na scenie wystąpiły Reprezentacyjny Chór Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Ojczyzna” pod kierownictwem Ryszarda Zabłotnego oraz zespół „Sonos Corde“ z kierowniczką Katarzyną Łoszczyk. Na zakończenie koncert uświetnił szkolny zespół estradowy uczniów na czele z dyrektorem Romualdem Grzybowskim.
Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek wspólnie przygotowany przez gości z Węgorzewa, wspólnotę szkoły oraz zespół „Stare Troki”. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że nasza placówka będzie współpracować ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Węgorzewie, a nawiązane kontakty zaowocują twórczymi inicjatywami w przyszłości.
Dziękujemy i do kolejnych spotkań!