22 września uczniowie klas 2-10 mieli edukacyjną wycieczkę do Zamku w Miednikach oraz do Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. W czasie zwiedzania grupie towarzyszyła wspaniała przewodniczka Dorota Lewko, która potrafiła przekazać bogatą historię tych przepięknych okolic każdemu uczestnikowi wycieczki – i temu najmniejszemu, jak i najstarszemu …

W Miednikach uczniowie zwiedzili muzeum w zamku, podziwiali jego ogromne mury i bogatą kolekcję eksponatów.

Następnie udali się na najwyższe wzgórza Litwy Auksztojas i Juozapine.

Na zakończenie wycieczki uczniowie zwiedzili muzeum-dworek w Borejkowszczyźnie, w którym mieszkał i tworzył poeta Władysław Syrokomla. Z dużym zaciekawieniem słuchali Pana Józefa Szostakowskiego, który z zachwytem opowiadał o życiu Syrokomli, cytował wiersze. W jednej z izb muzeum dzieci miały zajęcia edukacyjne – lekcję kaligrafii, podczas której wykonały kilka ćwiczeń pisania gęsim piórem, stalówką i patykiem, a potem starannie przepisały wiersz Wł. Syrokomli pismem kaligraficznym.

Podczas wycieczki uczniowie wiele zobaczyli oraz poznali niezwykłe historyczne zabytki naszego kraju. Jakże trafne są słowa poety Wł. Syrokomli, wypisane na ścianie w jednym z pokoi dworku-muzeum:

„Wolno nie być głębokim badaczem; ale pod karą haniebnego wstydu nie godzi się nie znać zupełnie ziemi, na której mieszkamy, albo co gorsza, znać lepiej kraje obce niż własny.”

IŠVYKA Į MEDININKUS

Rugsėjo 22 dieną 2-10 klasių mokiniai vyko į Medininkus, kur muziejuje susipažino su pilies istorija, apžiūrėjo eksponatus, apsilankė pilies apžvalgos aikštelėje.

Šalia Medininkų kaimo esančiame Juozapinės geomorfologiniame draustinyje, vaikai įkopė į aukščiausią vietą Lietuvos Respublikoje – Aukštojo kalną, kuris iškilęs 293,84 metrų virš Baltijos jūros lygio.

Vėliau, išvykos dalyviai vyko į Bareikiškių kaimą, XIX amžiaus dvarelį, kuriame gyveno ir kūrė Vladislavas Sirokomlė. Mokiniai aplankė muziejų, kuriame saugomi poeto asmeniniai daiktai bei knygos. Dėkojame muziejininkui-gidui dr. Juzefui Šostakovskiui, kuris supažindino su Vl. Sirokomlės biografija ir kūryba. Vienoje iš muziejaus patalpų mokiniai buvo pakviesti į kaligrafijos pamokėlę, kurios metu išbandė kelias senovines rašymo priemones.

Dėkojame gidei Dorotai Levko už įdomų pasakojimą apie mūsų šalies praeitį, už perteiktas žinias ir gerus įspūdžius. Už edukacinės išvykos organizavimą dėkojame Dominykai Semionovei.

Elvyra Lavrukaitienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui