„Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata

Płynie wraz z nami przez szkolne lata”.

/Jerzy Ficowski/

 

 

,,Jest jesienią taki dzień – Dzień Nauczyciela” – to dzień, w którym od samego rana płynie wiele życzeń, skierowanych do pedagogów.

Nasi uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Przekazali najpiękniejsze życzenia, płynące prosto z ich serc, podczas uroczystej akademii. Pod kierunkiem pani Lilii Kieras dzieci przygotowały wzruszający program artystyczny. Wychowankowie 10 klasy stworzyli prawdziwie podniosłą, wyjątkową atmosferę i zaprosili wszystkich nauczycieli do „Kawiarenki” przed pięknie udekorowaną sceną.

Uroczystość została uświetniona przemówieniem Pana Dyrektora Romualda Grzybowskiego,  który podziękował uczniom za cudowny, chwytający za serce program artystyczny, a nauczycielom i pracownikom szkoły za sumienną pracę. Życzył również satysfakcji z wykonywanego zawodu, entuzjazmu, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a szczególnie tak bardzo ważnego w obecnej sytuacji zdrowia.

W tym dniu życzenia wszystkim nauczycielom złożyli również Maria Pucz, p.o. mera samorządu rejonu trockiego, Teresa Sołowjowa, radna samorządu rejonu trockiego, Edita Rudelienė, posłanka na Sejm RL, Jarosław Narkiewicz, prezes Trockiego oddziału Związku Polaków na Litwie, wiceprezes Zarządu Głównego ZPL.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zaangażowanie w życie szkoły pięciu nauczycielom przyznano wyróżnienia:

Elvyra Lavrukaitienė, wicedyrektor, nauczyciel klas początkowych – podziękowanie Marii Pucz, p.o. mera samorządu rejonu trockiego;

Daiva Daukševičienė, nauczyciel języka litewskiego – podziękowanie Dali Dzigienė, kierownika wydziału oświaty;

Lilija Kieras, nauczyciel muzyki, Božena Lavrukevič, nauczyciel plastyki, Magdalena Klepka, nauczyciel religii, bibliotekarz – podziękowania Edity Rudelienė, posłanki na Sejm Republiki Litewskiej.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym nauczycielom.  Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy.

ELWIRA LAVRUKAITIENĖ,

wicedyrektor szkoły, nauczyciel klas początkowych