Nuo 2020 m. kovo 30 dienos ugdymo procesas Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Virtualios pamokos vyks pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus pamokų tvarkaraščius naudojantis informacinėmis technologijomis. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pamokų pradžia 8.00 val. Pamokos trukmė nuo 35 iki 45 minučių.

Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokiniams bus  ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui. Mokytojai susisieks su mokiniais ar/ir jų tėvais. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais) mokytojai naudos elektroninį MANO dienyną, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.

Bendru susitarimu yra suderintos IT priemonių naudojimo galimybės. Mokiniams būtinas internetinis ryšys, kompiuteris, planšetė arba išmanusis telefonas. Mokiniai, neturintys kompiuterių, šią savaitę jais bus aprūpinti.

Nuotoliniu būdu mokiniams ir tėvams konsultacijas teiks ir švietimo pagalbos specialistai: logopedas, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas. Bus naudojama ši mokymo ir mokymosi medžiaga: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai. Užduotys bus pateiktos skaitmeninėse erdvėse: el. Mano dienyne, Ema, Eduka. Bendravimui bus naudojamos mokiniams žinomos platformos: ZOOM, SKYPE, MESSENGER, VIBER ir kt.

Mūsų mokyklos mokytojai yra pasiruošę nuotoliniu būdu vykdyti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir neformalujį ugdymą. Sieksime kokybiško mokymo(si), kad pamokų turinys atitiktų programinius reikalavimus ir suteiktų naujų patirčių.

Jeigu atsiras papildoma informacija, nedelsdami jus informuosime. Tikimės visų supratingumo ir geranoriškumo. Kiekvienas turime progą ir pareigą atremti naują iššūkį.

         Vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus MANO dienyne pranešimais.

Informaciją nuolatos atnaujinsime

Išlikime sveiki!