Od maja do listopada 2019 roku przy Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach realizowano projekt „Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach” ze środków finansowych pochodzących ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W tym okresie dokonano kapitalnego remontu stadionu: bieżni, skoczni, stadionu piłki nożnej, wielofunkcyjnego placu sportowego (do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa) i ogrodzenie placu.

Wspólnota szkoły cieszy się z dokonanych prac, wyboru odpowiednich materiałów oraz uwzględnienia wszystkich norm i zasad higieny jak bezpieczeństwa pracy.

Także dzięki finansowaniu przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, budynek Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach wygląda nieprzeciętnie, który reprezentuje tu mieszkającą polską społeczność.