Vasario 17 dieną vyko rajoninė tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo mokiniai iš Trakų gimnazijos, Lentvario „Versmės“ gimnazijos, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos, Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos ir mūsų, Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos. Mūsų mokyklai atstovavo 9 klasės mokinė Karolina Prokopjeva ir 10 klasės mokinė Klaudija Laurukaitytė.

 

KLAUDIJA UŽĖMĖ II VIETĄ,  KAROLINA – GARBINGĄ V VIETĄ

 

Šios olimpiados tikslas – skatinti tautinių mažumų mokyklų mokinius gerai išmokti lietuvių kalbą, pajusti jos grožį, mokytis taisyklingai ir raiškiai reikšti mintis raštu. Dalyviai atliko kalbos vartojimo ir rašymo užduotis. Olimpiada vyko dviems etapais: I dalis – rašymo ir kalbos vartojimo užduotys, II dalis – kūrybinė užduotis. Tam tikrą laiką truko kalbos vartojimo užduotis: olimpiados dalyviams reikėjo skaitant tekstą parinkti kuo tikslesnį žodį, sudaryti vedinius ir neasmenuojamąsias veiksmažodžių formas, reikiamu linksniu pavartoti vardažodžius, veiksmažodžius parašyti nurodytu laiku ar nuosaka. Kai kalbos vartojimo užduotis buvo baigta, teko imtis teksto kūrimo užduoties. Atskleisdami temą „Tik gamtoje žmogus gali būti pats savimi“ mokiniai turėjo remtis literatūrine, kultūrine ir savo asmenine patirtimi.

AČIŪ olimpiados organizavimo komisijos narėms Natalijai Šidlauskienei, Trakų švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei, ir Evelinai Solovjovai, l. e. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigas. AČIŪ vertinimo komisijos pirmininkei Salomėjai Urbonaitei, Lentvario „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, Karolinai Mackevič, Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, Aušrai Girdziušienei, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, vertinimo komisijos narėms, už triūsą vertinant mokinių darbus.

Rajoninė olimpiada – tai lyg iššūkis, nes teko konkuruoti su raštingiausiais rajono 9-10 klasių mokiniais. Dalyvavimas olimpiadoje buvo neįkainojama patirtis. Labai džiugu, kad yra atsakingų ir darbščių mokinių, kurie nepagailėjo laiko ir nuosekliai ruošėsi šiai olimpiadai. Kiekvienas dalyvis buvo vertas apdovanojimo, nes ryžosi atstovauti savo mokyklai ir pasirodė puikiai. Tikiuosi, kad KLAUDIJA ir kitos dvi Trakų rajono gimnazijų mokinės garbingai atstovaus mūsų rajonui respublikiniame lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados etape. Sėkmės JUMS visoms!

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja