Spalio 19-25 d. Lietuvoje minima Klimato kaitos savaitė. Spalio 21 d. mūsų mokyklos 9-10 klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti konferencijoje apie klimato kaitą ir ją įtakojančius veiksnius. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017-2022 metų veiksmų plane itin akcentuojama tikslinga asmens veikla ir elgsena, grindžiama tam tikros srities pažinimu, atitinkančiu siekiamą mokymosi rezultatą.

          Šiais metais Lietuvoje vyks įvairūs renginiai, kuriuose bus aptariamos aplinkosaugos, klimato kaitos ir tvaresnio gyvenimo temos. Daug dėmesio bus skirta Lietuvos klimato politikai didėjančių Europos Sąjungos ambicijų kontekste. Taip pat bus kalbama apie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo projektų finansavimo galimybes ir kartu su partneriais bus atskleista didelė įvairovė kitų temų, kurios įsilieja į bendrą siekį gyventi švarioje ir sveikoje aplinkoje.

     Mokiniams visada smalsu sužinoti, kaip keičiasi klimatas, ar specialistai pastebi globalaus atšilimo veiksnius. Geografijos vyr. mokytoja Lilija Kieras per pamokas pastebėjo, kad mokiniams įdomi globalinio atšilimo tema, įdomios šios problemos atsiradimo priežastys. Šią savaitę per pamokas buvo diskutuojama apie suvartojamos energijos reikšmę klimato kaitai. Elektros energijos suvartojimas pasaulyje kasmet auga, o elektrai pagaminti dažniausiai naudojami neatsinaujinantys energijos šaltiniai, kurie yra baigtiniai. Be to, juos deginant, į atmosferą išmetama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tad kyla realus klausimas, ar gali kiekvienas žmogus kaip nors prisidėti prie šiltnamio efekto mažinimo? Ne gali, bet turi! Reikia tik kelių mažų žingsnelių – išjungti šviesą, kai patalpoje nėra žmonių, naudoti taupiąsias lemputes.

      Tad norime paraginti visą mūsų bendruomenę būti sąmoninga, taupyti elektros energiją ir prisidėti prie klimato kaitos procesų stabdymo. Aplinkosauginis švietimas vis labiau turi įkvėpti mus visus realiais darbais parodyti rūpestį savo aplinka.

 

Vida Kasperavičiūtė,

chemijos vyr. mokytoja