Maironis – svarbus, išskirtinis lietuvių literatūros autorius, su kuriuo susipažįstama mokykloje. Ką daryti, jei su šiuo įžymiu žmogumi norima susipažinti plačiau, išsamiau, prisiminti ne tik svarbiausias jo biografijos ir kūrybos detales, bet ir sužinoti, kokia asmenybė jis buvo, kokie buvo jo pomėgiai, su kokiais bičiuliais bendravo, ir daug kitų istorijų, kurios nepasakojamos literatūros vadovėliuose.

         Tokiu atveju į pagalbą ateina muziejų darbuotojai, kurie yra parengę nuotolines lietuvių literatūros pamokas. Tad pasinaudoję Kultūros paso teikiamomis galimybėmis ir muziejaus darbuotojų kvietimu, balandžio 2 dieną 9-10 klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje lietuvių literatūros pamokoje „Maironio gyvenimo ir kūrybos keliais“. Nuotolinės pamokos metu edukatorė Kristina pristatė įdomią Jono Mačiulo – Maironio asmenybę, papasakojo apie jo pomėgius, kūrybą, supažindino su poeto rinkiniu „Pavasario balsai“, kuris yra įtrauktas į Lietuvos nacionalinį registrą. Mokiniai buvo sužavėti Maironio lietuvių literatūros muziejaus edukatorės pasakojimu apie Maironio savitą būdą, humoro jausmą, jo nepaprastą rūpinimąsi sodu. Linksmai nuteikė pasakojimas apie Maironio pomėgius, santykius su seserimis, bičiuliais.

        Gana daug mokiniai sužinojo apie Maironio seserį Marcelę, kuri nesukūrė šeimos, todėl buvo tapusi dešiniąja savo brolio ranka. Jį rūpinosi poeto gyvenamąja aplinka, buitimi, valgio gaminimu. Sesuo išpildė vaikystėje duotą pažadą – visą gyvenimą būti šalia savo brolio. Ypač visus sudomino tema apie moterų nuotraukas penktajame rinkinio „Pavasario balsai“ leidime ir poeto ištarta frazė („Svetimų paukščių lesinimas“) jam dirbant Peterburgo dvasinėje akademijoje. Kad Maironis gimnazijoje kartojo tos pačios klasės kursą – tai mokiniams buvo nežinoma poeto biografijos detalė. Ar Maironis buvo nepažangus mokinys, kad taip nutiko? Priežastis buvo visai kita. Kurį laiką rusų kalba poetui buvo neįkandamas riešutėlis. Tuo tarpu matematika buvo ta disciplina, kuri nepaprastai gerai sekėsi.

          Nepastebimai greitai prabėgo laikas, suteikęs naujų žinių ir potyrių. Mokiniams pamoka patiko – reflektuodami devintokai išsakė gražių įžvalgų. Pasak mokinių, pamoka buvo ne tik įdomi, bet ir informatyvi. Manau, kad Maironio kūryba ugdytiniams bus artima ir išliks ilgam. Tenka pripažinti, kad mokymasis kitose erdvėse yra prasmingas: sužadinamas noras pažinti, noras skaityti, atsiveria įvairesni kontekstai. Mokymasis netradicinėje aplinkoje – patrauklesnis, įdomesnis, labiau motyvuoja  jaunąją kartą domėtis lietuvių tautos istorija ir kultūra.

           Ačiū Maironio lietuvių literatūros muziejaus, įsikūrusio Kaune, edukatorei Kristinai Grigonytei už įdomią pamoką ir kvietimą atvykti į muziejų. Tikiuosi, kad pasibaigus karantinui išpildysime pamokoje duotą pažadą.

 

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja