Birželio 19 d. Trakų gimnazijoje vyko respublikinė metodinė konferencija „Šiuolaikinė mokykla Lietuvoje 2023”, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi vykdant įvairias veiklas, sėkmės istorijomis, vykdytais projektais, įstaigose susiformavusiomis tradicijomis, patirtimi ir atradimais siekiant ugdymo(si) kokybės.
Mūsų mokyklai atstovavo lietuvių kalbos vyr. mokytoja, logopedė Renata Matickienė, kuri parengė ir skaitė pranešimą respublikos įstaigų pedagogams „Sėkmingos mokymo patirtys logopedo darbe”.