Jeigu jūsų vaikui ugdymo įstaigoje kyla sunkumų, dėl:
✅dėmesio koncentravimo pamokose ar veiklose;
✅emocijų ar/ir elgesio sunkumų;
✅mokymosi sunkumų.
Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai kviečia į pirmines konsultacijas, kurių metu aptarsime šių sunkumų:
✅įveikimo strategijas ir būdus;
✅pateiksime rekomendacijas vaiko ugdymo, raidos klausimais;
✅prireikus nukreipsime į kitas konsultacines įstaigas.
Jei tėveliams kyla klausimų dėl pirminio vaiko vertinimo Tarnyboje ir švietimo pagalbos skyrimo, konsultacijų metu atsakysime į jums rūpimus klausimus, tokius, kaip:
✅kas yra bendrosios ugdymo programos pritaikymas/individualizavimas?
✅kas yra specialusis ugdymas?
✅kokiais atvejais nutraukiamas specialusis ugdymas ir/ar
švietimo pagalbos teikimas?