„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia”

/Anthony Robbins/

 

WIZYTA RODAKÓW Z KOSZALINA

 

25 września mieliśmy zaszczyt gościć Rodaków z Koszalina. Odwiedzili nas:

Zygmunt Czapla – prezes Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu w Koszalinie; Mirosława Zielony – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie; Wieńczysław Bebich – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, nauczyciel; Wiesław Gronkiewicz – społecznik, członek Stowarzyszenia „Viva My” w Koszalinie; Paweł Piątek – społecznik, firma NordGlass; Leszek Żuber – Urząd Miasta Koszalin. Gościom towarzyszyła Renata Kurmin, specjalista Wydziału Kultury i Turystyki Samorządu rejonu trockiego, zawdzięczając której zapoczątkowaliśmy współpracę nowych przyjaciół z Koszalina ze społecznością szkolną Starych Trok.

Celem wizyty delegacji było przekazanie darów dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz społeczności Starych Trok, zebranych na Pomorzu Środkowym podczas akcji „Pomoc dla rodaków ze Wschodu”.

Na początku spotkania, goście zapoznali się z otoczeniem placówki, zwiedzili szkołę, obejrzeli stoiska oraz prezentacje multimedialne, przedstawiające różnorodną działalność uczniów i nauczycieli. Ciąg dalszy spotkania, z obecnością dzieci i grona pedagogicznego, odbył się w sali. Dyrektor szkoły Romuald Grzybowski przedstawił gości, dziękując za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

„Niech to będzie lekcja, która uczy, że czynność niesienia pomocy i dzielenia się z innymi jest przyjemnością” – mówił p. Romuald do dzieci. Życzył uczniom, by przyjmując dary, potrafili docenić trud i włożone serca każdego, kto się przyczynił do akcji.

Zygmunt Czapla, z inicjatywy którego w 1996 roku w Koszalinie powstało Stowarzyszenie Pomocy Polakom ze Wschodu, opowiedział o działalności Stowarzyszenia, opartej na pracy ludzi, doświadczonych w codziennej pracy zawodowej i społecznej. Od ponad 25 lat organizuje konkretną pomoc materialną dla rodaków, którzy dziś mieszkają w krajach dawnego ZSRR. Aktywnie prowadzi także działalność wydawniczą – utrwalając w kolejnych książkach losy repatriantów ze Wschodu.

„To wyjątkowa akcja, której celem jest nie tylko pomoc. To dowód na to, że pamiętamy o rodakach na Wschodzie” – mówił prezes p. Zygmunt Czapla. Dziękował również, że od pokoleń uczymy swych dzieci języka polskiego, polskiej historii i polskich tradycji, że czynimy to z potrzeby serca.

W podziękowaniu gościom uczniowie zaprezentowali swój dorobek artystyczny, który przyszykowała nauczyciel muzyki Lilia Kieras. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali „Walc Wileński” (słowa Aleksandra Śnieżki), dedykując wykonanie Radiu Koszalin.

W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach na Litwie wyrażamy swą wdzięczność, uznanie oraz nasz ogromny szacunek za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność przy organizacji akcji ”Pomoc dla rodaków ze Wschodu”.

Wysiłek wszystkich Osób zaangażowanych w ten wspaniały dar serca odbieramy jako wyraz dobroci, życzliwości i chęci niesienia pomocy dla innych.

Elwira Lavrukaitienė

wicedyrektor Szkoły Podstawowej

im.Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach